Kontoavstemming

Kontoavstemming
– spar tid på avstemming!

Account Control forenkler og effektiviserer regnskapsføringen i din bedrift

 

Spar 90 prosent

Mange bedrifter opplever at månedsavslutningen er en flaskehals. Kontoavstemminger er ofte knyttet til mye manuelt arbeid, som er svært lite tids- og kostnadseffektivt. Account Control avstemmer i gjennomsnitt over 90 % av postene automatisk og er et effektivt redskap til å finne feil, manglende føringer etc. Med Account Control avstemmer du alle typer konti og transaksjonsmengder enkelt, sikkert og effektivt.

Hvorfor Account Control?

Account Control er svært enkelt å komme i gang med. Programmet kan hel- eller delautomatisere aktiviteter som betyr reduserte arbeidskostnader Løsningen er tilpasset alle typer bedrifter og problemstillinger. Med Account Control kan du forvente færre feil, god oversikt og et program det er enkelt å forstå.

Gjør avstemmingsarbeidet FOR deg!

Du laster ned kontoinformasjon fra din bank og henter enkelt kontoinformasjon fra økonomisystemet. Basert på avstemmingskriterier vil programmet avstemme transaksjoner. Account Control er det et eneste systemet som automatisk genererer avstemmingskriterier på bakgrunn av brukernes egne føringsrutiner.  Vanskelige poster som ikke lar seg avstemme automatisk, får du en enkel oversikt over. Disse behandler du manuelt. Du får servert NARF- godkjente rapporter og programmet kan kjøres så ofte du vil.

 

Ta kontakt i dag for å finne ut hvordan ditt firma også kan spare tid og kostnader.

 

Skriv til oss