ISO 20022

ISO 20022 – NY standard for finansiell meldingsutveksling

Alle som sender europeiske betalinger (SEPA) må benytte den nye ISO 20022 standarden, basert på XML filer.

BabelBank ISO 20022 er vår løsning, og brukes av et stor antall kunder, blant dem mange av de største nordiske bedrifter. Disse har alle spart tid og kostnader ved å benytte vår løsning, istedenfor å oppgradere eller bytte sitt ERP system.

(SEPA Pain.001, Pain.002, Camt.053, Camt.054)
– fremtidens formater?

Dersom ditt regnskapsprogram ikke kan produsere slike filer, eller du henter betalingsdata fra andre datakilder, kan BabelBank fra Visual Banking være løsningen for deg.

Du kan også se videoen som beskriver hvor enkelt dette kan være.

Med ISO 20022 snakker sender og mottaker et «felles språk», både nasjonalt og i EU området. Det vil gi deg trygge og effektive betalingsrutiner.

Hva er ISO 20022

ISO 20022 er en internasjonal standard som definerer bankenes betalingsformidling. Enkelt sagt vil bankene snakke samme språk og dermed effektivisere betalingsformidlingen. Du vil oppleve at en eurobetaling vil ta like lang tid som en nasjonal betaling. Målet med ISO 20022 er like betalingsbetingelser innenfor og mellom euroland. Vi tror at dette er fremtidens format.

XML format

ISO 20022-standarden er basert på XML. Formatet støttes av BabelBank.

Meldingstyper vi er tilpasset:

  • Pain.001 (utbetalingsformat)
  • Pain.002 (kvitteringer på innsendte filer/betalinger)
  • Camt.053 (kontoutdrag med detaljer)
  • Camt.054 (kvittering på utførte transaksjoner, både inn- og utbetaling)

 Hvordan kan BabelBank hjelpe deg?

Dersom ditt ERP-system ikke kan produsere eller lese meldingstypene beskrevet i listen over, kan vårt program BabelBank oversette til/fra ISO 20022.

  • BabelBank oversetter filer fra ditt regnskapsprogram til ISO 20022 standard
  • BabelBank kan også hente eller skrive data direkte fra eller til din database
  • BabelBank har en fleksibel løsning for å lese fra Excel, database og andre format

Har du betalinger i flere land, kan BabelBank administrere filer i flere land, etter standarder som følger ISO 20022.

“BabelBank sparer oss for mye tid, og supporten er suveren”

Dan Isak Olsen / Vegfinans AS

Skriv til oss