Utbetaling

Telepay, Pain.001 og Remittering

– Remittering med ett tastetrykk!

Opplever du at remittering opptar mye av din tid? Ved bruk av formater som Telepay og Pain.001 sørger BabelBank for at du remitterer sikrere, raskere og enklere! Ta i bruk BabelBank i dag for å oppleve en mer behagelig utbetalingsprosess.

 

Remittering uten feilkilder?

Du gjør klar betalinger som skal remitteres, på et format som passer DEG, eks. Telepay.  BabelBank gjør resten! BabelBank samler betalinger i en fil som du laster opp i banken. Den filen kan inneholde 3 betalinger eller 300. Fellesnevneren er at du remitterer uten feilkilder, du får en enkelt, rask og sikker løsning som håndterer store volum betalinger. BabelBank oversetter returfiler fra bankene og oppdaterer ditt regnskap med riktig status på hver enkelt betaling. Innebygget i løsningen er også visning og utskrift av betalingsinformasjon. På denne måten får du full kontroll. Programmet er en trygg løsning og kan kjøres så ofte du vil.   Remittering

Betalinger i flere land

Må du utbetale i flere formater? Jobber du med et utenlandsk regnskapsprogram som ikke kan benytte de norske bankformatene, for eksempel Telepay?

Remittering i flere land gir deg en utfordring med å lage og lese ulike filformater. BabelBank er løsningen. Programmet oversetter dine filer til det formatet du trenger, slik at du får en automatisert betalingsløsning.

Uttrekk fra regneark eller database

BabelBank henter ut data direkte fra databaser eller fra regneark. For å lage en betalingsfil er det ikke nødvendig med mer informasjon enn beløp og mottakers kontonummer, eller beløp og mottakers navn og adresse. Eksempel på slike utbetalinger er betaling av utbytte, betaling fra medlemsdatabaser, tilbakebetaling til kunder.

Klientproblematikk

Med BabelBank, kan du lage betalingsløsninger for å samle klientfiler til en fil som sendes til banken. Videre kan du hente en samlet returfil fra banken, og splitte innholdet i betalingsfiler for de aktuelle klienter. Løsningen kan benyttes for både ut- og innbetalinger.

«Visual Banking leverer fleksible løsninger til avtalt pris og alltid til avtalt tid…”

Kjell Christian Martinsen / DNB 

Skriv til oss