Kontoavstemming – homepage

Kontoavstemming

– vil du spare tid på avstemming?

Kontoavstemming

Account Control optimaliserer avstemmingsrutinene og sparer din bedrift for opptil 95% av tiden dere i dag bruker på ulike typer avstemming, eksempelvis bankavstemming. Gjennom utviklingen av Account Control er det lagt stor vekt på å lage et kontoavstemmingssystem med god sikkerhet, funksjonalitet og brukervennlighet.

Les mer