BabelBank

  • Oppdater alle typer innbetalinger automatisk
  • Tilpasser dine betalinger til bankens krav
  • Behandler betalingsfiler i flere banker og land
  • Samler og splitter utbetalingsfiler
  • Splitter innbetalingsfiler
  • Oppdaterer betalers kontonummer i ditt system
  • Gir deg gode rapporter
  • Eksempel på formater: Telepay, ISO20022, Cremul, OCR, Paymul,