BabelBank

  • Oppdater alle typer innbetalinger automatisk
  • Tilpasser dine betalinger til bankens krav
  • Behandler betalingsfiler i flere banker og land
  • Samler og splitter utbetalingsfiler
  • Splitter innbetalingsfiler
  • Oppdaterer betalers kontonummer i ditt system
  • Gir deg gode rapporter
  • Eksempel på formater: Telepay, ISO20022, Cremul, OCR, Paymul

Telepay til XML (ISO20022)

Bankene vil etterhvert avslutte støtte for Telepay. BabelBank kan oversette fra Telepay til Pain.001 (ISO20022), og returfiler (Camt.054 og Pain.002) tilbake til Telepay. Da trenger dere ikke å gjøre noen endringer i deres ERP-system.

Excel til XML (ISO20022)

På samme vis kan BabelBank også konvertere Excelfiler med utbetalingsopplysninger til XML-filer, slik at dere slipper på manuelt registrerere betalinger i nettbanken, noe som både sparer tid, og som redusererer risikoen for feil.